Tiptoe

Tiptoe är en svensk uppfinning som kraftigt reducerar ljudet av stålrörsstolar som förflyttas, (exempelvis när man sätter sig eller reser sig). Tiptoe är enkel att montera och kräver inga särskilda verktyg.

Tiptoe har tagit flertal år att utveckla, och genomgått mängder av tester för att säkerställa hållbarhet och funktion. Produkten är naturligtvis 100% återvinningsbar. Tiptoe är framtagen av produktdesignföretaget Produktutveckling i Sverige HB (PiS).