Bullerinformation

Ljudet av en enda stålrörsstol som förflyttas  uppgår till cirka 80 dB. För att buller ska klassas som ”sanitär olägenhet” gäller nivåer på 35-45 dB (enligt Socialstyrelsen, SOSFS 1996:7).

Mer utförlig information om regler och förordningar som motiverar en satsning på Tiptoe kan laddas ner här:
Bullerlagar

 

Mot bakgrund av vad som nämns ovan är det inte så konstigt att Tiptoe rönt stort intresse både i Sverige och internationellt!

Arbetsmiljöverket-
Bort med bullret

Buller i
offentliga miljöer