Bullerinformation

Ljudet av en enda stålrörsstol som förflyttas  uppgår till cirka 80 dB. Med Tiptoe 60 dB, en reducering med 20 dB. Vart tredje (3 dB) är en fördubbling av ljudstyrkan.

Mer utförlig information om regler och förordningar som motiverar en satsning på Tiptoe kan laddas ner här:
Bullerlagar

 

Mot bakgrund av vad som nämns ovan är det inte så konstigt att Tiptoe rönt stort intresse både i Sverige och internationellt!

Arbetsmiljöverket-
Bort med bullret

Buller i
offentliga miljöer